Warsztaty


Alicja Borkowska

Przedmiotem warsztatu jest praca aktora jako autora ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przekształcenia prawdziwych faktów i historii na materiał teatralny.

Podczas warsztatu – poprzez pracę z ciałem, słowem, przedmiotem i przestrzenią – uczestnicy będą się zastanawiać, w jaki sposób wywiady, listy, artykuły z gazet, zdjęcia, fragmenty dzienników czy fi lmów dokumentalnych mogą stać się materiałem interesującym teatralnie.

Praca aktora, traktowana jako praca twórcy całego wydarzenia scenicznego, związana będzie zarówno z pracą nad tekstem, jak i  z  działaniami scenicznymi i wyobrażeniem przestrzeni teatralnego zdarzenia.

Język warsztatu: angielski