ORGANIZATORZY AKADEMIA TEATRALNA

Organizatorzy


Komitet Organizacyjny
5. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych


rektor Akademii Teatralnej

PROF. ANDRZEJ STRZELECKI

przewodniczący Rady Artystycznej

CEZARY MORAWSKI

dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy

MAREK KRASZEWSKI

dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN

MAKSYMILIAN CELEDA

kanclerz Akademii Teatralnej

BEATA KOWAL

kierownik Biura Festiwalowego

OLGA SOBKOWICZ

dyrektor naczelny Teatru Narodowego

KRZYSZTOF TOROŃCZYK

dyrektor techniczny Teatru Narodowego

MIROSŁAW ŁYSIK

koordynator współpracy z teatrami

ADRIANA LEWANDOWSKA

Public Relations

MAŁGORZATA MAŁACHOWSKA


Skład Rady Artystycznej
5. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych

Przewodniczący Rady Artystycznej

CEZARY MORAWSKI

MARCIN JARNUSZKIEWICZ, BEATA KOWAL, NATALIA KOZŁOWSKA,
ŁUKASZ LEWANDOWSKI, WERONIKA NOCKOWSKA, MARCIN PERCHUĆ,
RYSZARD PERYT, JOANNA SATANOWSKA, OLGA SOBKOWICZ

scenograf festiwalu

MARCIN JARNUSZKIEWICZ

kwestor Akademii Teatralnej

BEATA TURALSKA

koordynatorzy Biura Prasowego

PIOTR KULCZYCKI
GRZEGORZ KWIECIEŃ

Biuro Festiwalowe

NATALIA STASZCZAK
KATARZYNA MEISSNER
ANNA PIOTROWSKA

opieka nad warsztatami

ŁUKASZ LEWANDOWSKI

opieka nad jury

JOANNA NAWROCKA

hotele, transport

DAWID MLEKICKI

wolontariat

ADAM OZGA
GRZEGORZ PINDELSKI

Klub Festiwalowy

BARTOSZ MIŁOSZ MARTYNA
JOANNA SATANOWSKA

redakcja tekstów

JUSTYNA MAZUR

korekta

MARCIN ROCHOWSKI

korekta tekstów angielskich

M.B.
HANNA MANIECKA

projekt strony internetowej

MARTA WIĘCŁAWSKA

fotograf

JOANNA KOWALIK

film dokumentalny

MARCIN LATAŁŁO

filmy

JOANNA SATANOWSKA
MARTA WIĘCŁAWSKA
DOMINIKA WROCZYŃSKA
PAWEŁ FRĄCKIEWICZ

kierownik techniczny
Teatru Collegium NobiliumWOJCIECH WIELGUS