Warsztaty


Noah Pikes

Brzmienie twojej głębi i skalowanie twoich szczytów
– droga do pełni twojego głosu


...wszyscy Europejczycy, aktor w szczególności nie potrafi już krzyknąć: jego gardło stało się potworną abstrakcją, która wie tylko, jak mówić.
Antonin Artaud

Urodził się w Londynie w czasie II wojny światowej. Jest jednym z członków założycieli Teatru Roya Harta – międzynarodowej głosowej grupy performatywnej – i jednym z jego najbardziej doświadczonych nauczycieli. Autor książki CIEMNE GŁOSY Geneza Teatru Roya Harta.

Noah Pikes wykracza poza ramy konwencjonalnego śpiewania czy trening mowy, by umożliwić dynamiczne związki ze źródłami wokalnej ekspresji, tak w ciele, jak i w wyobraźni.

Zbliżając głos do dźwięku umożliwia poszerzenie wokalnej skali, odkrycie nowej barwy i faktury głosu. Poszukiwanie „brzmiącego ciała”, głosów archetypów, podobnie jak wykorzystywanie improwizacji, grupowej i indywidualnej pracy, może otworzyć drogę do nowych i twórczych zastosowań głosu aktora w spektaklu.

Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej lub kilku sesjach. Muszą jednak być gotowi na pracę przez pełne 4 godziny, przybyć punktualnie i być przygotowani na aktywne uczestnictwo. Zalecany jest wygodny strój pozwalający na swobodę ruchów oraz miękkie obuwie.

Język warsztatu: angielski