spektakle jury zdjęcia

2 MFST -jury

W skład Jury Drugiego Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych wchodzili:

    - Jacques Lassalle - przwodniczący

    - Walerij Fokin

    - Boris Kudlička

    - Dominika Ostałowska

    - Mark Ravenhill