spektakle jury zdjęcia

3 MFST -jury

W skład Jury Trzeciego Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych wchodzili:

    - Dea Loher

    - Elmo Nuganen

    - Jecek Ostaszewski

    - Andrzej Seweryn

    - Gabor Zsambeki