Jury Nagrody Nagroda ZASP im. J. Kreczmara

Nagrody


Zgodnie z Artykułem 23 Rozdziału IV: Nagrody Regulaminu 5. MFST:

Jury Festiwalu przyzna nagrody regulaminowe biorąc pod uwagę:
    - dokonania zespołowe,
    - kreacje indywidualne,
    - osiągnięcia specjalne,
    - zjawiska wyznaczające nowe tendencje w sztuce teatru lub pedagogice.

    Nagrody indywidualne mogą zostać przyznane jedynie aktualnym studentom.

    Organizator moż zgodzić się na ufundowanie nagród dodatkowych przez sponsorów indywidualnych i instytucje - do dyspozycji Jury Festiwalu.
Nagroda Główna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nagroda zespołowa Prezydenta Miasta Warszawy

Nagroda Jury za szczególne osiągnięcia (zespołowa)
Nagroda Jury za wyznaczanie nowych tendencji w sztuce teatru (zespołowa)

Nagroda za najlepszą główną rolę kobiecą
Nagroda za najlepszą główną rolę męską

Nagroda za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą
Nagroda za najlepszą drugoplanową rolę męską

Nagroda ZASP im. J. Kreczmara