Sceny z Różewicza

na podstawie dramatów Kartoteka, Grupa Laokoona oraz Wyszedł z domu Tadeusza Różewicza

AKADEMIA TEATRALNA IM. A. ZELWEROWICZA w Warszawie

Scenariusz i reżyseria: Wiesław Komasa Scenografia i kostiumy: Barbara Gębczak (ASP) Ruch sceniczny: Emil WeosoŁowski Opracowanie słowa: Katarzyna Skarżanka Reżyseria światła: Prot Jarnuszkiewicz Występują:
    Kornelia Angowska
    Anna Markowicz
    Olga Omeljaniec
    Aleksandra Prykowska
    Milena Suszyńska
    Jacek Beler
    Igor Chmielnik
    Robert Kuraś
    Bartosz Miłosz Martyna
    Michał Podsiadło
    Sebastian Ryś
    Daniel Salman


Na przedstawienie składają się wariacje często tych samych scen, które mają podkreślić trudność rozwiązywania problemów różewiczowskich postaci za pomocą słów. Coraz bardziej oddalają się od harmonii życia i człowieka. Oddalenie od piękna pogłębia samotność i zagubienie w otaczającym chaosie, który zwłaszcza teraz nie pozwala usłyszeć podstawowych stale zadawanych pytań…wciąż… od początku.
Spektakl dedykuję Piotrowi Łazarkiewiczowi.

Wiesław Komasa